Hälsopartner

Med Fysrörelsen som hälsopartner får ni omfattande upplägg där vi coachar er mot en hållbar arbetsmiljö med rätt dosering av fysisk aktivitet & mätbara resultat. Tjänsterna nedan är exempel och kan kombineras på olika sätt utifrån era önskemål.

Föreläsning

Genom att informera och inspirera så blir det lättare att “få med alla” på en hälsosatsning. Föreläsning kring hälsovinsterna som står att få genom ökad fysisk aktivitet likväl som att vi bjuder på konkreta verktyg och övningar för att implementera ökad fysisk aktivitet i vardagen. Föreläsningen belyser bland annat

Träning som medicin – Stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik och stillasittande.
Ett starkt hjärta – kondition för hälsan
En lycklig hjärna – träning för psykiskt välmående
En funktionell kropp – ökat välmående genom rörelse
Hur mycket behövs, vad ska jag göra och hur? – konkreta tips och exempel

Minska stillasittandet

Att vara stillasittande en stor del av dagen ökar risken för många folkhälsosjukdommar, detta oberoende av om vi är fysikt aktiva i övrigt. För att råda bot på detta gör vi en inventering av miljön på och kring ert kontor. Utifrån detta ger vi sedan konkreta program och verktyg för korta dagliga rörelsepauser. Programmet presenteras ihop med en föreläsning för de anställda för att motivera och informera kring fysisk aktivitet, därefter kan program utföras på egen hand.

Mätbara resultat

I samarbete med CardiMo erbjuds mätningar av fysisk aktivitet för att säkerställa att WHO´s rekommendationer uppnås. För folkhälsan ger detta stor effekt och för den anställde kan det bidra såväl till ökad hälsa som en ökad motivation att nå målen. Kan med fördel kopplas till bonusmål.

Aktiv kickoff & Event

Fysrörelsen bistår er med aktiva inslag på er nästa kickoff! Förutom våra vanliga löp- och utefyskoncept kan även flera olika aktiviteter som mountainbike, traillöpning eller kanske swimrun erbjudas, eller varför inte starta dagen med en lugn klass SomaMove? Vi sprider inspiration och kunskap kring hälsa och fysisk aktivitet och bjuder på träningspass med mycket glädje och stora hälsovinster.

Ledarskap & Medarbetarskap

I samarbete med Prestationsbyrån erbjuds mätningar av energi och mentalt välmående likväl som att Prestationsbyråns coacher ger inspirerande föreläsningar om ledarskap, motivation och mentalt välmående.

Kontakta oss för offert

Fysrörelsen

Anna Hedlund
anna@fysrorelsen.se
076-677 40 50
Kontakt