Hälsopartner

Med Fysrörelsen som hälsopartner får ni omfattande upplägg där vi coachar er mot en hållbar arbetsmiljö med rätt dosering av fysisk aktivitet & mätbara resultat. Tjänsterna nedan är exempel och kan kombineras på olika sätt utifrån era önskemål.

Inspirerar & informerar

Genom att informera och inspirera så blir det lättare att “få med alla” på en hälsosatsning. Föreläsningen är en blandning av information kring hälsovinsterna som står att få genom ökad fysisk aktivitet likväl som att vi bjuder på konkreta verktyg och övningar för att implementera ökad fysisk aktivitet i vardagen. Föreläsningen belyser bland annat

  • Träning som medicin – Stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik och stillasittande.
  • Ett starkt hjärta – kondition för hälsan
  • En lycklig hjärna – träning för psykiskt välmående
  • En funktionell kropp –  ökat välmående genom rörelse
  • Hur mycket behövs, vad ska jag göra och hur? – konkreta tips och exempel

Mätbara resultat

I samarbete med CardiMo erbjuds mätningar av fysisk aktivitet för att säkerställa att WHO´s rekommendationer uppnås. För folkhälsan ger detta stor effekt och för den anställde kan det bidra såväl till ökad hälsa som en ökad motivation att nå målen. Kan med fördel kopplas till bonusmål.

En aktivare vardag

Att vara stillasittande en stor del av dagen ökar risken för många  folkhälsosjukdommar, detta oberoende av om vi är fysikt aktiva i övrigt. För att råda bot på detta gör vi en inventering av miljön på och kring ert kontor. Utifrån detta ger vi sedan konkreta program och verktyg för korta dagliga rörelsepauser. Programmet presenteras ihop med en föreläsning för de anställda för att motivera och informera kring fysisk aktivitet, därefter kan program utföras på egen hand.

Mental styrka

I samarbete med Prestationsbyrån erbjuds mätningar av energi och mentalt välmående likväl som att Prestationsbyråns coacher ger inspirerande föreläsningar om ledarskap, motivation och mentalt välmående.

Gruppträning

Våra gruppträningskoncept ger ett starkt hjärta, en lycklig hjärna och en funktionell kropp. Ni får gärna prova på både vårt utefys-koncept där vi jobbar stationsvis med funktionell styrka och pulshöjande aktivitet, eller vårt funktionella löpkoncept där vi utgår primärt från löpning men adderar funktionell styrka för funktion. Det går även att göra upplägg som varvar mellan de båda typerna av pass. Vi erbjuder även SomaMove. Läs mer om gruppträning

Aktiv Kickoff

Fysrörelsen bistår er med aktiva inslag på er nästa kickoff! Förutom våra vanliga löp- och utefyskoncept kan även flera olika aktiviteter som mountainbike, traillöpning eller kanske swimrun erbjudas, eller varför inte starta dagen med en lugn klass SomaMove? Vi sprider inspiration och kunskap kring hälsa och fysisk aktivitet och bjuder på träningspass med mycket glädje och stora hälsovinster.

Behandlingar

samarbete med med Access Rehab erbjuds komplement till fysisk aktivering med Fysrörelsen. Access Rehab erbjuder naprapatbehandlingar, massage, ergonomisk rådgivning, föreläsningar och hälsoenkäter. Läs mer om Access Rehab på företaget

Personlig träning

Alla Fysrörelsens tränare är välutbildade personliga tränare och vi erbjuder möjlighet för de anställda att boka till individuella pass eller SmallGroup-pass för att främja olika individers behov och utveckling.

Kontakta oss för offert

Fysrörelsen

Anna Hedlund
anna@fysrorelsen.se
076-677 40 50
Kontakt